Meer over NIPT

NIPT en TRIDENT studie

Dit is de website van de TRIDENT studie. Hier vindt u informatie over NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) en over de TRIDENT studie.

NIPT is een nieuwe test, die nu als proef in Nederland vanaf 1 april 2014 beschikbaar is binnen de TRIDENT studie. In deze proefperiode wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) hebben of vanwege andere medische redenen.

In juli 2016 heeft de Gezondheidsraad een positief advies aan de minister van VWS uitgebracht over het aanbieden van de NIPT als eerste test in de prenatale screening aan alle zwangere vrouwen die dat willen. De minister heeft eerder aangegeven dat zij dit advies in principe zal opvolgen en een vergunning zal verlenen aan het NIPT Consortium om deze test aan te bieden. Het besluit van de minister wordt na de zomer verwacht. De NIPT wordt dan aangeboden in het kader van de TRIDENT-2-studie en is dan naar verwachting beschikbaar in het voorjaar van 2017.

De NIPT is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21, 18 of 13 heeft.

Lees meer

Tweets