TRIDENT-2 (NIPT voor alle zwangeren)

Zwangeren die geen verhoogd risico hebben op een kind met down-, edwards-, of patausyndroom kunnen kiezen voor NIPT binnen de TRIDENT-2 studie.  Er zijn wel voorwaarden voor deelname aan de studie.
Lees daarover op  ‘Meedoen aan de studies

Zwangere vrouwen die in aanmerking komen voor de TRIDENT-2 studie kunnen kiezen uit:

  • geen test;
  • meedoen aan een studie naar de nieuwe test (NIPT).

Zwangere vrouwen krijgen informatie over de prenatale screening van hun verloskundig zorgverlener.

Wilt u meer over de screening op down-, edwards- en patausyndroom, waaronder uitgebreide informatie over de NIPT, kijk dan op screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom.

Deelnemen aan NIPT (TRIDENT-2)
Als u kiest voor NIPT doet u mee aan de TRIDENT-2 studie en moet u hiervoor een Toestemmingsformulier (English Consent Form) tekenen. 

Voor zwangeren van 15 jaar en jonger en haar ouder(s)/voogd(en) is er een aparte informatiebrief, inclusief toestemmingsformulier en indien nodig een machtigingsformulier.

Het toestemmingsformulier krijgt u tijdens het counselingsgesprek met de verloskundig zorgverlener.
Voor NIPT in TRIDENT-2 betaalt u 175 euro. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering. NIPT in de TRIDENT-2 studie valt niet onder de basisverzekering en/of aanvullende zorgverzekering. U kunt pas bloed af laten nemen voor NIPT als u betaald heeft.
Neem voor bloedafname bij een van de prikpunten het betalingbewijs mee, een geldig identiteitsbewijs en het uitgeprinte formulier ‘Bloedafname NIPT’. U kunt het betalingsbewijs downloaden en printen of via uw mobiele telefoon of tablet laten zien.

Meer informatie over de betaling van de NIPT vindt u op niptbetalen.nl.

Meer over kosten vindt u hier.