TRIDENT-1 (NIPT voor hoog-risico zwangeren)

Sinds 1 april 2014 is NIPT in Nederland beschikbaar binnen de TRIDENT-1 studie voor zwangeren die op basis van de combinatietest een verhoogde kans hebben op een kind met down-, edwards- of patausyndroom. In sommige gevallen kan er een andere medische reden zijn om onderzoek te doen naar een trisomie bij het ongeboren kind.
Let op: Per 1 oktober 2021 wordt de combinatietest niet meer aangeboden in Nederland

In de proefperiode kunnen zwangere vrouwen die in aanmerking komen voor de TRIDENT-1 studie kiezen uit:

Zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een trisomie worden verwezen naar een centrum voor prenatale diagnostiek.

Tijdens het intakegesprek krijgt de zwangere uitleg over NIPT en de studie. De zwangere krijgt daarbij een informatiepakket met:

Voor zwangeren van 15 jaar en jonger en haar ouder(s)/voogd(en) is er een aparte informatiebrief, inclusief toestemmingsformulier en indien nodig een machtigingsformulier. Het toestemmingsformulier krijgt u tijdens het counselingsgesprek met de verloskundig zorgverlener.
De verloskundige of gynaecoloog kan begeleiding bieden bij het maken van een keuze.

NIPT voor zwangeren met een verhoogd risico (TRIDENT-1) wordt vergoed door de zorgverzekering, maar dit kan wel ten koste gaan van het eigen risico.
Meer over kosten vindt u hier

Wilt u meer informatie over NIPT als vervolgonderzoek? Klik dan hier