Meer over NIPT

Veelgestelde vragen

Ik heb een algemene vraag over NIPT

Veelgestelde vragen over prenatale screening en NIPT vindt u op onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Top

Hoe meld ik me aan voor de TRIDENT-studies (NIPT)?

U kunt zich niet zelf aanmelden. Zwangere vrouwen die deel willen nemen aan de TRIDENT-2 studie naar NIPT als eerste screeningstest, krijgen daarover informatie van hun verloskundig zorgverlener.
Zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een trisomie na de combinatietest (TRIDENT-1 studie) en zwangeren met een medische indicatie (zoals een eerder kind met een trisomie) worden verwezen naar een centrum voor prenatale diagnostiek. Daar worden alle keuzemogelijkheden voor vervolgonderzoek met deze zwangeren besproken, waaronder de keuze voor NIPT.

Wilt u meer informatie over de NIPT, de combinatietest en prenatale screening op down-, edwards-, en patausyndroom? Kijk dan op onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Top

Hoe kan ik voor de NIPT betalen?

Het betalen van de NIPT voor de TRIDENT-2 studie doet u online via niptbetalen.nl. U vindt daar ook een overzicht van veelgestelde vragen over de betaling.

Neem voor bloedafname een het betalingbewijs mee, een geldig identiteitsbewijs en het formulier ‘Bloedafname NIPT’. Dit formulier krijgt u van uw verloskundig zorgverlener. U kunt het betalingsbewijs downloaden en printen of via uw mobiele telefoon of tablet laten zien.

Voor de NIPT in het kader van de TRIDENT-2 studie moet u zelf € 175,- betalen. Deze kosten worden door de zorgverzekering niet vergoed.

NIPT voor zwangeren met een verhoogd risico (TRIDENT-1) wordt vergoed door de zorgverzekering, maar dit kan wel ten koste gaan van het eigen risico.

Meer informatie over de kosten vindt u hier.

Top

Wat is het verschil tussen de TRIDENT-1 studie en de TRIDENT-2 studie?

Bij de TRIDENT-1 studie wordt de NIPT alleen aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) hebben . Ook zwangeren die eerder een kind met een trisomie hebben gehad, kunnen in de TRIDENT-1 studie NIPT aangeboden krijgen. Deze zwangeren worden gezien in een centrum voor prenatale diagnostiek. De studie loopt sinds 1 april 2014.


Bij de TRIDENT-2 studie kunnen alle zwangere vrouwen die prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom wensen, kiezen tussen de combinatietest (huidige test) en de NIPT.

Wilt u meer informatie over de NIPT, de combinatietest en prenatale screening op downsyndroom? Kijk dan op onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Top

Wat als ik nu wel de NIPT wil maar niet wil deelnemen aan de TRIDENT studie?

Dit is in Nederland niet mogelijk. NIPT mag in ons land alleen aangeboden worden binnen de TRIDENT-studies.

Top

Kan ik me terugtrekken uit de studies (NIPT)?

Ja, u kunt zich op elk moment terugtrekken.

Dit kunt u aangeven bij uw verloskundig zorgverlener. Wel is het zo dat als de buizen met bloed in het laboratorium zijn aangekomen er een uitslag zal komen, omdat het laboratoriumproces dan niet meer gestopt kan worden. Als u aangeeft zich terug te willen trekken, hoeft de verloskundig zorgverlener u de NIPT niet bekend te maken.  U kan verzoeken om de onderzoeksgegevens te verwijderen.

U kunt een eenmaal overgemaakte betaling voor NIPT (TRIDENT-2) niet terug krijgen als u niet meer mee wilt doen, ook niet bij een miskraam.

Top

Waar kan ik bloed laten prikken voor de NIPT?

Om bloed te laten prikken voor de NIPT moet u naar een bloedafname-locatie.
Voordat u bloed kunt laten afnemen voor TRIDENT-2 moet u eerst betaald hebben. Betalen van de NIPT doet u online via niptbetalen.nl

Neem voor bloedafname het betalingbewijs mee, een geldig identiteitsbewijs en het formulier ‘Bloedafname NIPT’. Dit formulier krijgt u van uw verloskundig zorgverlener. U kunt het betalingsbewijs downloaden en printen of via uw mobiele telefoon of tablet laten zien.

Top

Waarom kan ik niet bij elke willekeurige prikpost bloed laten afnemen?

Bloedafnamepunten moeten voor de studie aan speciale kwaliteitseisen voldoen. Ook is om de bevoorrading overzichtelijk te houden vooralsnog gekozen voor een beperkt aantal locaties om bloed af te laten nemen. In de loop van de studie wordt onderzocht of dit uitgebreid kan worden.

Top

Wat moet ik doen als ik NIPT wil laten doen?

Dit kunt u met uw verloskundige of gynaecoloog bespreken. In Nederland mag deze test alleen worden gedaan binnen de TRIDENT studies.

In TRIDENT-2 wordt NIPT aangeboden aan alle zwangeren (zij krijgen de keuze NIPT of combinatietest).
In TRIDENT-1 wordt NIPT aangeboden aan zwangeren met een verhoogd risico (1 op 200 of hoger) na de combinatietest, of wanneer er sprake is van een medische indicatie (bijvoorbeeld een eerder kind met downsyndroom).

Wilt u meer informatie over de NIPT, de combinatietest en prenatale screening op downsyndroom? Kijk dan op onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Top

Krijg ik met NIPT ook het geslacht van mijn kind te horen?

Nee. het geslacht wordt niet gerapporteerd.

Top

Hoe en wanneer krijg ik de uitslag van de NIPT te horen?

U krijgt de uitslag van de NIPT van uw verloskundig zorgverlener binnen 10 werkdagen nadat het bloed op het laboratorium is aangekomen.

Wanneer u de uitslag te horen krijgt, hangt af van het onderzoek en verschilt per verloskundige, gynaecoloog en/of ziekenhuis. U wordt hier vóór het onderzoek over geïnformeerd.

Heeft u gekozen om bij de NIPT ook eventuele andere chromosoomafwijkingen (nevenbevindingen ) te horen en heeft het laboratorium deze gevonden?
U wordt dan gebeld door een deskundige van een Centrum voor Prenatale Diagnostiek of een polikliniek klinische genetica. Soms krijgt u deze uitslag van uw verloskundig zorgverlener.

Top

De NIPT geeft (herhaaldelijk) geen uitslag, kan ik mijn geld terugkrijgen?

Nee, helaas is dat niet mogelijk. Bij sommige zwangeren geeft de test geen uitslag. Meestal omdat er dan te weinig DNA van de foetus aanwezig is in het bloed van de zwangere.

Top

Welke NIPT uitslagen kunt u krijgen?

Uitleg over de mogelijke uitslagen vind u op de website onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

Top

Waarom klopt de uitslag van de NIPT niet altijd?

De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn.
Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeboren kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Echter, bij een afwijkende uitslag kan het voorkomen dat het kind toch geen down-, edwards- of patausyndroom heeft. Dit komt omdat met NIPT gekeken wordt naar het erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind, maar heel soms niet.
Daarom is bij een afwijkende uitslag, om zekerheid te krijgen, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig als bevestiging van de NIPT uitslag.

De meeste uitslagen zijn niet-afwijkend. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch down-, edwards- of patausyndroom heeft zo klein (kleiner dan 1 op 1.000) dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt.

Top

Wat gebeurt er als de NIPT mislukt?

Bij ongeveer 2 op de 100 vrouwen lukt de test niet. Dit kan verschillende redenen hebben. Bij vrouwen met ernstig overgewicht mislukt de test iets vaker. Of er kan bijvoorbeeld te weinig DNA van de placenta (moederkoek) in het bloed van de moeder zitten.

Als de NIPT mislukt, kunt u de test nog een keer laten doen. Bij ongeveer tweederde van de zwangeren lukt de test dan alsnog. U kunt ook kiezen voor de combinatietest, of een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.
Wat het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie en hoe lang u zwanger bent. Dit kunt u met uw verloskundig zorgverlener bespreken.

Top

Wat zijn nevenbevindingen bij NIPT?

Nevenbevindingen zijn alle chromosoomafwijkingen, anders dan trisomie 21 (down), trisomie 18 (edwards) of trisomie 13 (patausyndroom).
Meer informatie over nevenbevindingen vindt u op onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

Top

Information about NIPT in other languages

Brochures in 11 languages about the screening for Down's syndrome, Edwards syndrome and Patau's syndrome are available at the RIVM-website.

There are brochures in English, Deutsch, Turke, Arabic, Chinese, Papiamentu, Espanol, Polski, Francais, Portugues.

 

Top